Anslutningar – vägräcke, rörprofil
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
Anslutningar – vägräcke, rörprofil
Montageanvisning
Referensbilder
Beprövade lösningar finns för att ansluta FMK-räcket till andra räckessystem.


1. Övergång till W-profil L= 4500 mm

Våra navföljare går att koppla ihop med W-profilräcket. Övergången ordnas genom att våra profiler svetsas till W-profilens baksida, systemen överlappar varandra med 1000 mm Konstruktionen finns närmare beskriven på vår arbetsritning ”övergång W-profil” .

Med denna konstruktion kan FMK-räcket även kopplas till krockskydd och energiabsorberande avslutningar.


2. Övergång till Kolsvabalk L=2200 mm

Övergångskonstruktionen till Kolsvabalk ordnas principiellt på samma sätt som ovan. Denna konstruktion finns närmare beskriven på vår arbetsritning ”övergång till Kolsvabalk”.


Fästplattor

Olika typer av fästplattor finns för att våra profiler ska kunna monteras på:


3. Fästplatta med öron
– kramlas till ståndare
Användbar när man vill byta navföljare på äldre broräcken med massiv ståndare.


4. Fästplatta utan öron
– bultas direkt i bakomliggande material

Användbar till broräcken med L-stolpar samt murar.

  • Betongväggar – profilerna går exempelvis utmärkt att montera på väggar i parkeringsgarage.

  • Betongbarriärräcken – profilerna går att montera på sidorna av betongbarriärräcken, vi har även anslutningskonstruktion för att fästa våra profiler i gaveln på dessa räcken.