Avslutningar – vägräcke, rörprofil
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
Avslutningar – vägräcke, rörprofil
Produktblad
Montageanvisning
Referensbilder
Vägräcket kan avslutas enligt ett flertal olika alternativ beroende på tillåten hastighet, tillgängligt utrymme för avslutningen, avslutets placering (av- eller påfartsände) mm. Samtliga avslutningar finns mer detaljerat beskrivna på våra arbetsritningar som går att beställa.
Vägräckesavslutningens totala längd, nedvinkling och utvinkling kan utformas enligt beställarens önskemål.


A. Lodrät avslutning

Avslutningen bygger 700 mm och förankras i mark. Används på vägsträckor med lägre hastighet, samt där utrymme inte finns för annan avslutning.


B. Markförankring 12 eller 6 meter 12-metersförankringen: räcket vinklas ned på 11 meters sträcka, utvinkling 0,4 meter. Används i såväl på- och avfartsända på vägar med hög hastighet.
6-metersförankring: Räcket vinklas ned på 5 meters sträcka, utvinkling 0,4 meter.


C. U-böj

Avslutningen bygger 370 mm och kan användas där räcket inte behöver markförankras, exempelvis när räcket används som parkeringsskydd mm.


D. Avslutning mot mur Snedfasade avslutningsrör att användas mot mur, betongvägg eller på befintliga broräcken. Rören kan beställas i valfri längd under 6,4 meter.