Broräcke 1 - godk enl bro 2004
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
Broräcke 1 - godk enl bro 2004
Produktkatalog
Produktblad
Ritning
Montageanvisning
Referensbilder
Alla bro- och vägräcken måste enligt gällande europanorm krocktestas i full skala. Vi var tvungna att göra två ändringar i konstruktionen av vårt ursprungliga broräcke 1 för att klara krocktesten.

1. En sk. crashbox är placerad mellan ståndarna och navföljarna.
2. Ståndaravståndet är ändrat till 2 m.

Broräcket klarade krocktesten och är godkänt av Vägverket samt godkänt enligt Europanorm 1317.
I övrigt finns inga skillnader mellan vårt urpsrungliga broräcke 1 och detta som är godkänt enligt bro 2004.
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild    Större bild 
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild    Större bild