Vägräcke W-profil
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
Vägräcke W-profil
Ritning
Montageanvisning
Vägräcke av w-profil är förmodligen det vanligaste vägräcket, inte bara i Sverige utan i hela världen. Den längsgående balken kallas w-profil och den monteras på en ”sigma-stolpe”. Samma stolpe används även till kolsvabalken (se kolsvaräcke). Profilen är 3 mm tjock och tillverkas efter vägverkets standardritning 583:2S-bv. Räcket monteras med stolpavstånd 2 el. 4 M. Räcket är det billigaste alternativet av de godkända räckestyperna på marknaden och det därför väl använt. Räcket är enkelt att montera. Balkarna läggs omlott och skarvas, inga skaranordningar behövs. Balken går att böja på plats ner till ca 40 meters radie.
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild Väneryr, väg 44   Större bild 
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild    Större bild Avslutning av W-profil