Reparation
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
Reparation
Rörprofilräcket byggs av rörprofiler i olika längder, dessa skarvas ihop med invändiga skarvstycken.Vid byte av skadade rörprofiler används ett speciellt reparationsskarvstycke med massivt u-utsprång försett med en rad mindre
hål (se illustration 1). De mindre hålen möjliggör att skarvstycket kan matas inuti den slutna profilen.

Vid omfattande skada på räcket där rör måste bytas ut, gör följande:
Kapa av ett skadat rör och demontera de rör och stolpar som är skadade.
Montera därefter ihop räcket igen på vanligt vis tills endast ett rör återstår.1. Den sista rörprofilen ska ”sy ihop” räcket igen, till detta behövs ett speciellt reparationsskarvstycke.
2. Kontrollera att skarvstycket löper smidigt inuti de profiler som ska fogas samman. Om skarvstycket kärvar slå in en kil i u-utsprånget så att profilen vidgas.
3. För in reparationsskarvstycket i profilen intill den som ska monteras dit.4. För därefter den nya profilen i läge intill den med skarvstycket.
5. Mata över reparationsskarvhylsan så att halva hylsan hamnar i rätt läge i den nya profilen. Matning sker genom hålen som är avsedda för bultarna.
6. Avslutningsvis dras bultarna genom profil och skarvhylsa och reparationen är därmed klar.