Broräcke 2 - Toppföljare av rörprofil
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
Broräcke 2 - Toppföljare av rörprofil
Artikelnr:
FMK-B2
Produktkatalog
Produktblad
Ritning
Referensbilder
För att få ett broräcke med mjukare former konstruerade vi 1998 ett nytt broräcke där UNP-toppföljaren ersattes med en rund toppföljare av samma typ och form som navföljarna.
Det här räcket består av rund toppföljare, runda navföljare och ståndare av fyrkantsstång.
Den runda toppföljaren ger räcket bättre precision avseende rakhet samtidigt som precisionen ökar i skarvarna.

Broräckets avslutningar är i detta utförande ett fack längre vilket ger en lugnare övergång till vägräcke. Räcket finns monterat över hela Sverige och även utomlands.
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild Arlanda stad   Större bild Arlanda stad
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild    Större bild