GC-räcke med två navföljare
start         företaget         referensbilder         kontakt
 
 

 
GC-räcke med två navföljare
Artikelnr:
FMK-GC-3.0
Produktkatalog
Produktblad
Ritning
Montageanvisning
Referensbilder
Specialutföranden
Avslutningar
Gång- och cykelbaneräcket är lämpligt att använda där man på ett säkert sätt vill separera biltrafik från gång- och cykeltrafik. GC-räcket har tre längsgående FMK-profiler varav den översta fungerar som handledare för gångare och cyklister. Profilerna är de samma som används till vägräcket.
En fördel för gång- och cykeltrafikanter är att räcket är fritt från
utstickande bultskallar, skarpa kanter eller annat som man kan skada sig på. Räckets slutna former förhindrar dessutom att smuts och skräp samlas på eller i profilerna.
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild    Större bild 
 
Klicka för större bild Klicka för större bild
Större bild    Större bild